INNERLIJKE HARMONIE OF VREDE

Wie zich naar buiten expliciet op vrede wil richten, richt zich toch op oorlog. Innerlijke vrede kan alleen bestaan waar oorlog niet wordt vermeden. Er blijft behoefte aan oorlog als mensen bewust denken voor vrede te moeten kiezen. Waarom? Omdat vrede en oorlog direct met elkaar verbonden zijn. De vrede die men wil kiezen, kan niet bestaan zonder zijn tegenhanger. Om echt voor vrede te kiezen, hoeft men zich niet op vrede te richten, maar het beste te laten gebeuren zonder over alles te oordelen. Zonder oordeel of focus op vrede heeft oorlog geen bestaansrecht. Vergeet nooit dat de stille innerlijke oordelen over onszelf oorlog in ons en het bewustzijn van oorlog in het algemeen hebben veroorzaakt. Alles wat eigenlijk geen bestaansrecht heeft, houdt deze innerlijke oorlog in stand. Het zijn illusies die ons parten spelen: de illusie dat we niet goed genoeg zijn; De afwijzing en ontkenning van liefde; Het lichaam dat, gezien in de spiegel, niet van ons lijkt te zijn; Onszelf ontmaskeren in woord en daad. Alles wat bewezen moet worden heeft houvast nodig, de ruggengraat van onwetendheid. Daarom is onze eigen prestatiegerichtheid het grote probleem. En net zoals het denken in vicieuze cirkels pas stopt en zijn kracht verliest als we er geen aandacht aan besteden en verder gaan, zo heeft onze innerlijke oorlog en oordeel over ons geen macht meer over ons als we toelaten en ons oordeelloos verbinden met de kant van vernietiging, als een van onze kanten van de schepping. De afwijzing en ontkenning van liefde; Het lichaam dat, gezien in de spiegel, niet van ons lijkt te zijn; Onszelf ontmaskeren in woord en daad. Alles wat bewezen moet worden heeft houvast nodig, de ruggengraat van onwetendheid. Daarom is onze eigen prestatiegerichtheid het grote probleem. En net zoals het denken in vicieuze cirkels pas stopt en zijn kracht verliest als we er geen aandacht aan besteden en verder gaan, zo heeft onze innerlijke oorlog en oordeel over ons geen macht meer over ons als we toelaten en ons oordeelloos verbinden met de kant van vernietiging, als een van onze kanten van de schepping. De afwijzing en ontkenning van liefde; Het lichaam dat, gezien in de spiegel, niet van ons lijkt te zijn; Onszelf ontmaskeren in woord en daad. Alles wat bewezen moet worden heeft houvast nodig, de ruggengraat van onwetendheid. Daarom is onze eigen prestatiegerichtheid het grote probleem. En net zoals het denken in vicieuze cirkels alleen stopt en zijn kracht verliest als we er geen aandacht aan besteden en verder gaan, zo heeft onze innerlijke oorlog en oordeel over ons geen macht meer over ons als we toelaten en ons oordeelloos verbinden met de kant van vernietiging , als een van onze kanten van de schepping. Daarom is onze eigen prestatiegerichtheid het grote probleem. En net zoals het denken in vicieuze cirkels pas stopt en zijn kracht verliest als we er geen aandacht aan besteden en verder gaan, zo heeft onze innerlijke oorlog en oordeel over ons geen macht meer over ons als we toelaten en ons oordeelloos verbinden met de kant van vernietiging, als een van onze kanten van de schepping. Daarom is onze eigen prestatiegerichtheid het grote probleem. En net zoals het denken in vicieuze cirkels alleen stopt en zijn kracht verliest als we het negeren en verder gaan, zo heeft onze innerlijke oorlog en oordeel over ons geen macht meer over ons als we toelaten en ons zonder oordeel verbinden met de kant van vernietiging, als een van de onze kanten van de schepping.

Scroll naar boven